R e l i a b l e    Q u a l i t y     

Okov za nameštaj

Od okova za nameštaj u ponudi su šarke ravne, polukrive I krive, klip šarke sa pratećim elementima,
bravice, magneti, toćkići za nameštaj kao i nogice I bar konzole.

okov_za_namjestaj_01

okov_za_namjestaj_02

okov_za_namjestaj_03

okov_za_namjestaj_04

okov_za_namjestaj_10

okov_za_namjestaj_05

okov_za_namjestaj_06

okov_za_namjestaj_07

okov_za_namjestaj_08

okov_za_namjestaj_09