R e l i a b l e    Q u a l i t y     

Spojnice

Šarke za vrata različitih obrada i dimenzija, skrivene, cilindrične, cilindrične sa oprugom kao I klavir šarke.

spojnice_01

spojnice_02

spojnice_03

spojnice_04

spojnice_05

spojnice_06