R e l i a b l e    Q u a l i t y     
Početna :: Brendovi :: Ručkice :: Confalonieri

Confalonieri

Proizvodna filozofija Confalonieri smatra industrijski Dizajn, ne samo kao potragu za originalnim i inovativnim linijama , ali u suštini ponudu proizvoda čije formalne karakteristike su uvek strogo u korelaciji sa funkcionalnim potrebama .
Confalonieri je duboko svestan svih aspekata kvaliteta jer je njegova izrada i proizvodnja pod stalni kontrolom svojih proizvodnih procesa .
Zahvaljujući istraživanju i razvoju interakcije između materijala i upotrebi naprednih tehnologija , Confalonieri može da proizvede besprekorne predmete bez poroznosti .
Materijali su pažljivo odabrani i obrađeni prema preciznim specifikacijama kao što su :

mehaničke karakteristike koje zahteva svrhu objekta ;
mogućnost optimizaciju formalnih aspekata originalnog projekta ;
poboljšani odnos između funkcionalnosti i troškova .

Strogi mehanički stres testovi se vrše kad god je potrebno od tipa upotrebe . Testovi reprodukuju ekstremne situacije koje od proizvoda može biti zahtevano da izdrži tokom svakodnevne upotrebe .
Boje u prahu ili tečnom obliku su odabrane od kompanija velike pouzdanosti .
Confalonieri radi samo sa onim preduzećima čiji sistem i metoda cinkovanja mogu obezbediti vrhunski kvalitet .