R e l i a b l e    Q u a l i t y     
Početna :: Brendovi :: Rossetti

Rossetti

ROSSETTI je osnovan 1953. godine kao mala umetničke radionice u okviru društvenog konteksta koji je u to vreme video dolazak velikog broja malih , porodičnih biznisa .
Za dvadesetak godina kompanija je zadržala svoju originalnu strukturu iako je povećala obima poslovanja i profita . Početkom 1970-ih kompanija je počela proces diversifikacije tržišta .
Ova tendencija ( i danas u upotrebi ) je omogućila kompaniji da proda svoje proizvode širom sveta . Drugi značajan korak u evoluciji firme je bila istinski tehnološkog karaktera .
Posebno tokom važne investicije 1990-ih kada su najsavremenije tehnologije omogućile kompaniji da zadrži , konsoliduje i poboljša svoj položaj na tržištu . Kompanija ROSSETTI je sada rangirana medju prvih pet najuspešnijih preduzeća u sektoru