R e l i a b l e    Q u a l i t y     
Početna :: Brendovi :: Erreti

Erreti

Erretijev „Collections“ predstavlja grupu dizajnerskih kvaka za vrata i prozore izrađenih isključivo od aluminijuma. Okosnicu ovog koncepta čini metal koji spajanjem upotrebnih vrednosti, visokih estetskih osobina i izrazito niskog negativnog uticaja na okolinu, predstavlja predvodnika među industrijskim metalima budućnosti.
Erreti je, povezujući spomenute osobine i kreativni izraz dokazanih dizajnerskih imena, stvorio bogatu kolekciju, prepoznatljivu u spomenutoj industriji.
Aluminijum, materijal budućnosti
Aluminijum je, nakon kiseonika i silicijuma, treći najdostupniji element i najčešći metal u zemljinoj kori. Uprkos tome, korišćen je jedino u industrijskoj primeni i to tek posljednjih stotinak godina.
Aluminijum se kao metal u stenama uvek pojavljuje povezan s kiseonikom i u formi oksida, a dobija se iz boksita. Upotreba aluminijuma, kao alternative ostalim metalima, relativno je kratka jer je tehnološki proces dobijanja aluminijuma iz boksita poznat tek nešto više od dve stotine godina. Njegova šira primena bila je ograničena sve do početka dvadesetog veka jer je tehnološki proces dugo bio preskup i tek se poslednjih decenija zaista proširio u industrijskoj proizvodnji.
Ovime su njegove vrhunske karakteristike poput male mase, visoke čvrstoće i otpornosti na koroziju, podatnosti u obradi, svestranosti upotrebe, kao I široke mogućnosti završnih obrada, došle do punog izražaja u industrijskoj upotrebi. Aluminijum je i izuzetno ekološki materijal, s mogućnošću stopostotne reciklaže uz minimalne troškove, čist i bezopasan za ljudski organizam. Ove karakteristike čine aluminijum metalom budućnosti, materijalom koji se u potpunosti uklapa u filozofiju održivog razvoja.